Την επισκευή του οστεοφυλακίου Λισβορίου και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευή εντός κοιμητηρίου σχεδιάζει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 25.000 ευρώ, σύμφωνα με σχετικό αίτημα που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. Η προκήρυξη για τον ανάδοχο του έργου αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα.