Μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 19 Μαρτίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ως εξής:

Πρόεδρος: Τάκης Μαλλιάκας

Αντιπρόεδρος: Τάσος Μακρής

Γενική Γραμματέας: Κατερίνα Βγεννά

Ειδικός Γραμματέας: Σεβαστός Μοιρασγεντής

Ταμίας: Πελαγία Αδαλή-Βουλγαρέλλη

Μέλη: Δημήτρης Αρμενάκης, Βασίλης Βγεννάς, Κυριάκος Κουκούλας, Παναγιώτης Σπανός