Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πέρα από την διαχείριση της καθημερινότητας, την βούλη- ση της να βοηθάει πολύπλευρα την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής σε όλους τους τομείς, πρέπει και επιβαλλεται να γίνεται αρωγός και πρωτεργάτης για την διαφυλάξη κτηριακών εγκαταστάσεων που για διάφορους λόγους έχουν εγκαταλειφθεί και έχουν γίνει ρημαγμένα τοπία. Αυτή η εγκατάλειψη προβληματίζει και απογοητεύει τις τοπικές κοινωνίες προκαλώντας ερωτήματα πώς τέτοια εμβληματικά κτήρια που κα- τασκευάστηκαν πριν σχεδόν έναν αιώνα να εγκαταλείπονται στη σημερινή εποχή. ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡώΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Το κτήριο λειτουργούσε ως σχολείο έως το 1999 με την παρουσία 14 μαθητών. Τότε παρουσιάστηκαν ρωγμές στην πίσω όψη και συγκεκριμένα στην ένωση του με μικρή κτηριακή προσθήκη. Σταμάτησαε η λειτουργία του και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο κτήριο του κοινοτικού γραφείου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: Από το 1999 έως το 2021 έχουν γίνει οι παρακάτω παρεμβάσεις 1) Ελαιοχρωματισμός της πρόσοψης το 2006 δύο μήνες πριν τις τότε Δημοτικές Εκλογές! 2) Η παρέμβαση του σεισμού το 2017 που αποκόλησε την όψη της πρόσοψης και προ- κάλεσε ζημιές κάνοντας την εικόνα του κτηρίου ακόμη πιο αντιαισθητική. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ: Είχε την «τιμή» την «τύχη» και ατυχία να περιμένει την αποκατάσταση του από τις δύο πρώτες μεταρρυθμίσεις και την ελπίδα από την τελευταία.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Υπάρχουν άπειρες αποφάσεις των εκάστοτε Τοπικών Σσυμβουλίων του χωριού. Άπειρες οχλήσεις κατοίκων με προσωπικές και όχι μόνο ενέργειες Άπειρες υποσχέσεις από Δημάρχους Δημοτικές Αρχές. Από Νομάρχες και Περιφερειάρχες. Εί- ναι φανερό ότι δεν υπήρξε η ανάλογη ευαισθησία και προσπάθεια. Υπάρχει το ελαφρυντικό ότι τα γρανάζια της κρατικής γραφειοκρατίας είναι δαιδαλώδη. Αν υπήρχε όμως θέληση οργάνωση και επιμονή, παρακάμπτονται όλα. Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ των παραπάνω και θα πραγματοποίηση τη δρομολόγηση της αποκατάστασης αυτού του εμβληματικου κτηρίου.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Η επαναλειτουργία ως Σχολείου είναι αδύνατη. Αλλά οι 4 με- γάλες αίθουσες τα 2 γραφεία του μεγάλου προθαλαμου μπορεί να αξιοποιηθούν από διάφορους φορείς και από την τοπική κοινωνία.

ΙΔΩΜΕΝ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ