ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Πολιχνιατών Αθήνας, σύμφωνα με τo άρθρο 16 του καταστατικού του Συλλόγου, να προσέλθουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 16η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Συλλόγου, Μαυρομιχάλη 147, Αθήνα. Αν δεν υπάρξει η οριζόμενη απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, την επόμενη Κυριακή 23 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ στον ίδιο τόπο.

   

                                    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ετήσια  Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, από την Πρόεδρό του, για την περίοδο Οκτώβριος 2021 – Οκτώβριος 2022 (Διοικητικός Απολογισμός).
  2. Ετήσια Ταμειακή Έκθεση, από τον Ταμία, για την οικονομική περίοδο Οκτώβριος 2021 – Οκτώβριος 2022.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Ψήφιση για την έγκριση ή μη των Διοικητικών και Οικονομικών Πεπραγμένων της περιόδου, Οκτώβριος 2021 – Οκτώβριος 2022.
  5. Τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου.

 

 

                Η Πρόεδρος                                               Η Γεν. Γραμματέας

 

            Ζάχου Ταξιαρχούλα                                     Μουτάφη Καλλιόπη