ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. , βάση καταστατικού, καλεί τα μέλη του σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα «Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., νέας Ε.Ε. και νέων αντιπροσώπων της Ο.Λ.Σ.Α.». Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα από 11:00 μέχρι 13:30, στα γραφεία του Συλλόγου Μαυρομιχάλη 147, Αθήνα.

Καλούνται τα μέλη που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές του Συλλόγου μας να το δηλώσουν μέχρι και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 είτε στο email: [email protected] είτε στα εξής τηλέφωνα: 690 662 3356, 697 771 0710, 694 706 5598.
Σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος και χωρίς νέα πρόσκληση.

                                                                    Το Δ.Σ.