ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ»

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 147

Τ.Κ. 11472 - ΑΘΗΝΑ

Email: info@polichnitos.gr

                                                                                                                                 Αθήνα 27/10/2023

 

                                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                      ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Πολιχνιατών Αθήνας, σύμφωνα με τo άρθρο 16 του καταστατικού του Συλλόγου, να προσέλθουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 12η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Συλλόγου, Μαυρομιχάλη 147, Αθήνα. Αν δεν υπάρξει η οριζόμενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 19 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ στον ίδιο τόπο.

 

                                                                             ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, από την Πρόεδρό του για την περίοδο Νοέμβριος 2022 – Νοέμβριος 2023 (Διοικητικός Απολογισμός).
  2. Ετήσια Ταμειακή Έκθεση, από τον Ταμία και την Εξελεγκτική Επιτροπή για την Οικονομική περίοδο Νοέμβριος 2022 – Νοέμβριος 2023.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Ψήφιση για την έγκριση ή μη των Διοικητικών και Οικονομικών Πεπραγμένων της περιόδου Νοέμβριος 2022 – Νοέμβριος 2023.
  5. Τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου.

 

  

        Η Πρόεδρος                                                                                     Η Γεν. Γραμματέας

              

       Ταξιαρχούλα Ζάχου                                                                                Ειρήνη Αδαλή