Ιδού το λογότυπό μας ! taxzac - February 21,2024

Η νέα χρονιά φέρνει νέους στόχους, νέες εμπειρίες και αποτελεί πάντα ευκαιρία για αλλαγές και ανανέωση.

Το σχολείο μας ελπίζει - των Βασιλικών όμως; dnacreative - February 18,2021

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πέρα από την διαχείριση της καθημερινότητας, την βούλη- ση της να βοηθάει πολύπλευρα την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής σε όλους τους τομείς, πρ

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση για το νερό dnacreative - February 18,2021

Το βασικό πρόβλημα του χωριού μας, αν αφαιρέσουμε το δημογραφικό πρόβλημα, είναι το νερό. Η εφημε- ρίδα μας έχει παρουσιάσει άρθρα από υπεύθυνους και φιλότιμους επιστή