ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Μαυρομιχάλη 147, Αθήνα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΙΣΑΓΩΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

3ης Σεπτεμβρίου 144, 3οςόροφος

 

                                                                                                Αθήνα, 30.11.2022

 

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Λέσβου

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Οι ιαματικές πηγές Πολιχνίτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου και οι εγκαταστάσεις που συνέχονται με αυτές είναι γνωστό πως θα μπορούσαν να αποτελέσουν εστία ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Πολιχνίτου αλλά και της Λέσβου γενικότερα. Η μέχρι τώρα αδράνεια ως προς την αξιοποίησή τους ήταν προβληματική. Η προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού και η τελεσφόρησή του θεωρούμε ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, με ευρύτερο θετικό αντίκτυπο για τον τόπο μας.

Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες νομικές αιτιάσεις όσον αφορά τους όρους του διαγωνισμού ή της σύμβασης, θεωρούμε ότι αυτές θα πρέπει να γνωστοποιηθούν και να επανεξεταστούν, καθώς η όποια επένδυση θα πρέπει να αποβαίνει σε όφελος όχι μόνο του επενδυτή αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Διαφορετικά, εάν τέτοιου είδους ζητήματα δεν υφίστανται, κάθε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι όχι μόνο ανασταλτική για το συγκεκριμένο έργο αλλά δημιουργεί και ένα γενικότερο κλίμα ανασφάλειας και υπαναχωρήσεων για τυχόν επενδύσεις στον τόπο μας.

                                                          Με εκτίμηση

                                                  Τα Δ.Σ. των Συλλόγων