ω

                                                             Επιτάφιος Αγίου Γεωργίου - Πολιχνίτος

                                                                 Φωτό: Παναγιώτης Σπυρέλλης

 

δ

                                                                 Επιτάφιος Αγίου Παύλου - Πολιχνίτος

                                                                    Φωτό: Παναγιώτης Σπυρέλλης

 

ξ

                                                                     Επιτάφιος στο Λισβόρι

 

κ

            

                                                                Επιτάφιος στα Βασιλικά

                                                                Φωτογραφία: Stelios Dynamitiss

 

h

                                           Επιτάφιος Αγίου Ευσταθίου στα Βατερά