Τα τελευταία χρόνια οι αεροφωτογραφίες έχουν καταστεί βασικό εργαλείο στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και στη διαμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών. Ο φίλος Κώστας Στεφάνου μας έστειλε μια αεροφωτογραφία του Πολιχνίτου τραβηγμένη το 2003.

Τον ευχαριστούμε πολύ