Ο Σταυρέλλης Νικόλας γεννήθηκε στην Κόρινθο από μητέρα Κορίνθια και πατέρα Πολιχνιάτη, τον Δημήτριο Σταυρέλλη. Ως εκ τούτου έχει ο άνθρωπος πρόβλημα: Εχει δυο πατρίδες και δεν ξέρουμε αν το γεγονός αυτό το βλέπει σαν τύχη ή τον μπερδεύει λιγάκι. Πάντως, αν κρίνουμε από τη συμπεριφορά του, μάλλον τυχερός αισθάνεται, όπως αισθανόμαστε κι εμείς, που δεν έχουμε χάσει ένα ακόμα Πολιχνιατόπουλο αυτής της κατηγορίας, απ’ τα πάρα πολλά, που είναι σκορπισμένα στα πέρατα της Ελλάδας κι όλης της Γης. Επισκέφτηκε πολλές φορές την πατρώα γη, διατηρεί επαφές με το Σύλλογό μας, επικοινωνεί με μέλη του και τελευταία μας έκανε μια ανεκτίμητη προσφορά.

 

Ασχολούμενος με την ανεύρεση στοιχείων για την Κόρινθο, της τελευταίας ιστορικής περιόδου, θεώρησε πως ήταν ευκαιρία να ρίξει μια ματιά και για την άλλη πατρίδα του, τον Πολιχνίτο. Έτσι συγκέντρωσε ανεκτίμητο υλικό, το οποίο παρέδωσε στον Σύλλογό μας για αξιοποίηση. Κι εμείς, από την πλευρά μας, το είδαμε σαν μια συγκινητική χειρονομία, που δε μπορούσαμε να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη.

 

Χωρίσαμε λοιπόν τα Φ.Ε.Κ. (Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως), που μας έστειλε, σε θεματικές ενότητες, τις οποίες αποφασίσαμε να δημοσιεύουμε στον «Πολιχνιάτικο Λόγο», για να προσφερθεί έτσι αδιαμφισβήτητο ιστορικό υλικό στους Πολιχνιάτες, σε όσους είναι περίεργοι και θέλουν να ξέρουν τί έγινε στον τόπο τους πριν απ’ αυτούς. Μαζί με την, αυτού του είδους, προσπάθεια των Ε. Πάντα και Σ. Μοιρασγεντή, η συμβολή τώρα και του Νίκου Σταυρέλλη αποτελούν σοβαρή συνεισφορά στο έντυπό μας, που ανεβάζει το επίπεδό του και δικαιώνει τη στήριξή του από τους συγχωριανούς μας.

 

Την ευθύνη της επιμέλειας και των όποιων σχολιασμών χρειαστούν για την εργασία αυτή, αναλαμβάνει ο Τ. Μακρής, ο οποίος εκ προοιμίου συγχαίρει και ευχαριστεί εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας τον αίτιο αυτής της ενασχόλησης.

 

Αλιευτικοί Νόμοι και Διατάξεις

 

35 Α/ 01-02 -1930 Π.Δ. α/30-1-1930 περί λήψης προστατευτικών μέτρων της ιχθυοπαραγωγής των κόλπων Γέρας και Καλλονής.

Περί μέτρων προστατευτικών της ιχθυοπαραγωγής των κόλπων Γέρας και Καλλονής.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Αρθρον 1.

Η αλιεία δια των από ξηράς συρομένων δικτύων (κοινών τρατών, γρύπων κ.λ.π.) απαγορεύτεται κατά τους μήνας Απρίλιον και Μάιον εκάστου έτους εντός των κόλπων Γέρας και Καλλονής της νήσου Λέσβου.

 

Αρθρον 2.

Εντός των αυτών κόλπων απαγορεύεται η αλιεία διά μικρών γρύπων (γρυπάκια) από 15 Μαρτίου μέχρι τέλους Αυγούστου εκάστου έτους.

 

Αρθρον 3.

Απαγορεύεται η αλιεία εντός των αυτών κόλπων και η πώλησις οκταποδίων βάρους ελάσσονος των πεντήκοντα (50) δραμίων.

 

Αρθρον 4.

Η εντός των κόλπων τούτων αλιεία οστρέων και λοιπών μαλακίων απαγορεύεται απολύτως επί διετίαν, της απαγορεύσεως αρχομένης από 1 Φεβρουαρίου 1930. Από της αυτής ημέρας απαγορεύεται επίσης επί τριετίαν η προς αλιείαν χρησιμοποίησις του αλιευτικού οργάνου Δράγας (λαγκάμνας).

 

Εν Αθήναις τη 30 Ιανουαρίου 1930

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

 

Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

 

Π. Βουρλούμης

 

 

Σχόλια

Να φανταστεί κανείς πως πριν από 86 χρόνια τα αλιευτικά προβλήματα δεν είχαν τη σημερινή οξύτητα, γιατί ούτε τα αποθέματα των θαλασσών είχαν εξαντληθεί, ούτε η ζήτηση των αλιευμάτων ήταν πιεστική όσο σήμερα, ούτε τα αλιευτικά εργαλεία είχαν τη σημερινή τελειότητα. Κι όμως και το Κράτος ανησυχούσε κι έπαιρνε μέτρα, και οι ψαράδες είχαν μυαλό να καταλάβουν το συμφέρον τους. Από προφορικές πληροφορίες που μας παραδόθηκαν από τους προγόνους μας, γνωρίζουμε πως πέρα από τα προστατευτικά μέτρα του Φ.Ε.Κ. στο μυχό του Κόλπου Καλλονής υπήρχε οριοθετημένος χώρος, από την Πύρρα μέχρι την Αλυκή Καλλονής, ο οποίος έμενε ανέπαφος όλο το χρόνο σαν καταφύγιο αλιευτικών αποθεμάτων. Η σύγκριση με το σήμερα δεν αντέχεται!...