Ένας άλλος φυσικός πόρος που είναι άφθονος στη Λέσβο λόγω της Μειοκαινικής ηφαστειακής δραστηριότητας και της με αυτήν συνδεδεμένης υψηλής ενθαλπίας είναι τα γεωθερμικά ρευστά που εκδηλώνονται με τη μορφή επιφανειακών θερμοπηγών και στο βάθος με τη μορφή γεωθερμικών υδροφορέων. Η χρήση των γεωθερμικών ρευστών είναι διπλή: 1) για θεραπευτικούς σκοπούς λόγω των ιδιαίτερων φυσικοχημικών παραμέτρων και 2) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και για θέρμανση.

 

Με αφορμή την πρόσφατη δημοσιοποίηση στον τύπο (εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ) του θέματος της αδειοδότησης των θερμών πηγών Λέσβου, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω την χρόνια ενασχόληση της ερευνητικής μου ομάδας με το συγκεκριμένο αντικείμενο και γενικότερα τα γεωλογικά φαινόμενα και το περιβάλλον της νήσου Λέσβου. Συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος) με επικεφαλής τον Καθηγητή Δρ. Ακίνδυνο Κελεπερτζή, έχει διεξάγει συστηματικές έρευνες στο ιδιαίτερο γεωλογικό καθεστώς που διαμορφώνει τις θερμομεταλλικές πηγές της Λέσβου συμπεριλαμβανόμενων και των θερμοπηγών Πολιχνίτου και Λισβορίου καθώς και στον ενδελεχή χημισμό και χαρακτηρισμό τους. Οι αναλύσεις που έχουμε διεξάγει δεν περιορίζονται στο στενό φάσμα της απαιτούμενης για αδειοδότηση νομοθεσίας, αλλά επεκτείνονται σε συνολικά 80 παραμέτρους συμπεριλαμβάνοντας όλο το εύρος των κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων (βαρέα μέταλλα, σπάνιες γαίες κτλ) ορισμένα από τα οποία παίζουν ρόλο στις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι θερμοπηγές Πολιχνίτου χαρακτηρίζονται από την υψηλή θερμοκρασία μέχρι 86 οC (οι θερμότερες της Ευρώπης), τη μεγάλη παροχή και τις ιδιαίτερες θεραπευτικές ιδιότητες.

 

Επιπλέον, η ερευνητική ομάδα διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε περιβαλλοντικά γεωχημικά θέματα καθώς και θέματα γεωχημικής μοντελοποίησης, που είναι εξαιρετικής σημασίας για την αξιολόγηση των ακριβών χαρακτηριστικών των πηγών και των επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών) στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επιπλέον, δύναται να προσφέρουν μια ακριβή εκτίμηση των πραγματικών δυνατοτήτων των πηγών με σκοπό την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση τους και την αειφόρο τους εκμετάλλευση, σε συνδυασμό με τα άλλα χαρακτηριστικά του νησιού.

 

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω την πρόθεση για μια περαιτέρω συνεργασία με το Δήμο, με στόχο την πλήρη αξιολόγηση και ανάδειξη-αξιοποίηση των θερμοπηγών Πολιχνίτου. Ακριβέστερα, πέραν των γνωστών πηγών (Ευταλούς, Αγ. Ιωάννη, Πολιχνίτου, Χριστιανού, Θερμής, Κόλπου Γέρας) που αναπτύσσονται σε διάφορα σημεία του νησιού, η έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα σημεία στοχεύοντας στην ανεύρεση νέων πηγών με παρόμοια χαρακτηριστικά, με σκοπό να αποτυπωθούν καλύτερα οι φυσικές συνθήκες και διεργασίες, στοχεύοντας σε μια oλοκληρωμένη θεώρηση για την ευρύτερη περιοχή.

 

Η στόχευση της έρευνας είναι πολυσύνθετη, αποσκοπώντας στην αθροιστική θεώρηση ορισμένων κρίσιμων παραμέτρων τόσο από θεωρητικής γεωλογικής απόψεως, όσο και από πρακτικής σημασίας για το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον άλλα και για την αξιοποίηση του τοπικού φυσικού δυναμικού.

 

Είναι γνωστό ότι οι κατά το παρελθόν Δημοτικές Αρχές απέτυχαν στην αξιοποίηση των θερμοπηγών του Πολιχνίτου για διάφορους λόγους. Επίσης η συσταθείσα Δημοτική εταιρία ΕΘΥΠΛ είναι χρεωκοπημένη και ανενεργή. Είναι κρίμα να μην έχει αξιοποιηθεί μέχρι τώρα ο ανωτέρω σημαντικός πόρος της περιοχής, η εκμετάλλευση του οποίου θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

 

Στο πλαίσιο αυτό ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθηνών που έχει αναπτύξει δράση και έχει συμβάλλει οικονομικά για την επίλυση μικροπροβλημάτων του Πολιχνίτου να ενεργήσει παράλληλα με τη δική μου επιστημονική εφαρμοσμένη επισήμανση ώστε ο Δήμαρχος κος Σ.ΓΑΛΗΝΟΣ να αποφασίσει την ανάθεση εκτέλεσης του έργου αξιοποίησης των θερμοπηγών Πολιχνίτου σε αξιόπιστο Έλληνα ή ξένο επενδυτή.